ปรึกษาคดีปกครอง

ในการปรึกษาคดีปกครองเบื้องต้นนั้น กรุณาระบุข้อเท็จจริงโดยสรุปเกี่ยวกับกรณีที่ต้องการปรึกษา พร้อมใส่รายละเอียดช่องทางในการติดต่อกลับ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการตอบคำถามดังกล่าว

กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข้อมูลหรือปรึกษาคดี
Line ID : @hdd2912g